پودر بندکشی سیمکا

بــنــویـــد

پودر بندکشی

پودر بندکشی کاشی، سرامیک و سنگ

پودر بندکشی کاشی و سرامیک CG90 بعنوان یک محصول پایه سیمانی با استفاده از تکنولوژی روز اروپا و منطبق بر الزامات استاندارد ملی ایران با گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهر سازی تولید گردیده است.

 

پودر بندکشی کاشی و سرامیک CG90 جهت بند کشی انواع کاشی و سرامیک ، کاشی شکسته، کاشی کاری سنتی، کاشی کاری استخر و آب نما ، مسکونی و آزمایشگاهی، در نماهای داخلی و خارجی با بندهای 1 تا 4 میلیمتری کاربرد دارد.

ویژگی های کاربردی

 • ثبات و یکنواختی رنگ و کیفیت در کل اجرای پروژه
 • اجرای آسان بصورت دستی ویا استفاده از ابزار تفنگی
 • مقاومت در برابر اشعه uv
 • سازگار با محیط زیست
 • مقاومت شستشوی بالا
 • دارای انعطاف مناسب
 • ضد شوره و جلبک
 • امکان تنفس سازه

مزایای اختصاصی

 • رنگ بندی متنوع و بر اساس سفارش مشتری
 • واتر پروف و آبگریز
 • اجرا بدون ترک
 • ضد شوره
 • آنتی باکتریال
پودر بندکشی سیمکا

پودر بندکشی آجر

پودر بندکشی آجر سامیکس بعنوان یک محصول پایه سیمانی با استفاده از تکنولوژی روز اروپا و منطبق بر الزامات استاندارد ملی ایران تولید گردیده است.

 

پودر بندکشی آجر سامیکس جهت بند کشی انواع آجرهای نما و نسوز، سنگهای تزیینی و آنتیک نما ، انواع سرامیکهای شیشه ای، در نماهای داخلی و خارجی با بندهای 6 تا 20 میلیمتری کاربرد دارد.

ویژگی های کاربردی

 • قابل استفاده برای کلیه چیدمانها و انواع آجر و سنگهای آنتیک
 • اجرای آسان بصورت دستی ویا استفاده از ابزار تفنگی
 • یکنواختی رنگ و کیفیت در کل اجرای پروژه
 • ثبات رنگ و مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش
 • مقاومت شستشوی بالا
 • سازگار با محیط زیست
 • دارای انعطاف مناسب
 • ضد شوره و جلبک
 • امکان تنفس سازه

مزایای اختصاصی

 • حداقل آلودگی سطح آجر، بدلیل کاهش میزان آب مصرفی
 • رنگ بندی متنوع و بر اساس سفارش مشتری
 • واتر پروف و آبگریز
 • اجرا بدون ترک
 • ضد شوره
 • آنتی باکتریال
پودر بندکشی سیمکا

پروژه های انجام شده